top of page

Csoportos úszásoktatás

Csoportos úszásoktatás

- legnépszerűbb óránk-

 

Létszám:

Több éves tapasztalat alapján bátran kijelenthetjük, hogy a kis létszámú csoportokban tanuló gyermekeknél észlehető a legnagyobb fejlődés. Véleményünk szerint optimális esetben minimum 4, maximum 8 fő képez egy úszócsoportot. Haladóknál megengedhető a 12 fős létszám.

Tudásszint egy tanulóközösségen belül:

A fenti sorokban leírt elv nagyobb lehetőséget ad a differenciált oktatásra a nem teljesen homogén csapatokban is. Így tapasztalatunk szerint, testvérpárokat vagy barátokat nem feltétlenül kell külön csoportba sorolni, még akkor sem, ha mi is egyetértünk azzal, hogy a legideálisabb a közel azonos korú és tudásszintű nebulókat tanítani. Természetesen, ha a helyszín adottságai lehetővé teszik, egy időben párhuzamosan több tudásszintű csoportot indítunk.

 

A mi besorolásunk alapján:

 • Vízhez szoktató tudású: az, aki most ismerkedik a merüléssel, lebegéssel, siklással, vízbe ugrással vagy a levegővétel és a kifújás vízi verziójával.

 • Kezdő: az, aki mélyvízben is képes alkalmazni a gyors- és hátúszás lábtempóját, de a kartempót egyik úszásnemben sem ismeri.

 • Középhaladó: az, aki tud hát-; mell-; és gyorsúszásban úszni kisebb-nagyobb hibákkal.

 • Haladó: aki megtanulta az összes úszásnemet és további célja a szabályos fordulók, rajtok elsajátítása, és edzés jellegű úszóprogramban szeretne részt venni.

   

  A foglalkozások gyakorisága:

  A hatékony fejlődés érdekében ajánlott heti 2 óra, de heti egy alkalommal is jól lehet haladni. GYERMEKEK (4-5 évesek) az utóbbi ütemben egy év alatt legalább egy úszásnemet képesek elsajátítani 10-12 ÉVESEK körülbelül hármat. A FELNŐTTEK körülbelül kéthavonta egyet. (A fenti leírás csak tájékoztatásul szolgál a fejlődés lehetőségeiről. Ezek egyénenként változhatnak.)

   

  Az oktatás időtartama:

  45 perc. A helyszíntől függően lehetőséget biztosíthatunk az órák utáni játékra.

  Az órák időpontjai:

  A tanév elején kiválasztott időpontok érvényesek a tanítási időszak végéig. Az oktatás nélküli időszakok követik a magyar iskolai szüneteket. Az órarendekről, a helyszínek időpontok menüpont nyújt felvilágosítást.

  Előnye:

  Az együttes élmény a legtöbb esetben motivációt jelent a mozgástanulásban.

bottom of page